VOLS CONÉIXER ELS NOSTRES MONITORS/ES?

PRESENTACIÓ

Casal de lleure i Campus multiesportiu dirigit a infants i joves d’entre 3 i 13 anys.

Cada grup realitzarà activitats adaptades a la seva edat, combinant activitats esportives, dinàmiques i jocs, competicions inclusives i un mínim d’una sortida estrella a la setmana.

Dirigits i acompanyats per monitors i monitores i supervisats per un equip directiu titulat i amb experiència, vetllem no només per un adequat desenvolupament de les activitats -amb seguretat, ordre i dinamisme-, sinó per a fer de l’estiu una experiència divertida i única per a tots els participants.

TORNS I DATES

TORN 1     –     Del 25 al 28 de juny


TORN 2     –     De l’1 al 5 de juliol


TORN 3     –     Del 8 al 12 de juliol


TORN 4     –     Del 15 al 19 de juliol


TORN 5     –     Del 22 al 26 de juliol


HORARI

MATÍ I TARDA (MT) – De 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00


MATÍ, TARDA I DINAR (MTD) – De 9:00 a 17:00


ACOLLIDA – De 8:00 a 9:00


PREUS PER SETMANA

MATÍ I TARDA (MT) – 92 €


MATÍ, TARDA I DINAR (MTD) – 138 €


ACOLLIDA – 12 €


PREUS SETMANA DE 4 DIES

MATÍ I TARDA (MT) – 73,60 €


MATÍ, TARDA I DINAR (MTD) – 110,40 €


ACOLLIDA – 10 €


* El 1r torn de 4 dies no entra als descomptes per setmanes i germans/es

* 5% de descompte per a germans/es inscrits/es al Casal Jove (Per aplicar el descompte cal contactar amb oficines – 933.966.620 o coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat)

DESCOMPTES PER SETMANES

En règim MTD

2 SETMANES – 270 € 


3 SETMANES – 393 €


4 SETMANES – 519 €


DESCOMPTES GERMANS/ES

En règim MTD

2 SETMANES – 262 € 


3 SETMANES – 373 €


4 SETMANES – 486 €


* El 1r torn de 4 dies no entra als descomptes per setmanes i germans/es

* 5% de descompte per a germans/es inscrits/es al Casal Jove (Per aplicar el descompte cal contactar amb oficines – 933.966.620 o coordinacio.fundacio@basquetcatala.cat)

INSTAL·LACIONS

PREGUNTES FREQÜENTS

Si el meu fill/a no és alumne de l’Escola Bon Pastor, pot apuntar-se al Casal Bon Pastor?

El Casal Bon Pastor es troba obert a tothom.

Per tramitar la inscripció caldrà que cliqueu a l’enllaç d’adalt d’aquesta pàgina «inscriu-te a partir del 8 d’abril», us portarà al portal TPV Escola i allà heu de seleccionar el formulari: CASAL D’ESTIU BON PASTOR

Puc fer més d’una inscripció per infant o jove?

Sí, es pot fer més d’una inscripció per infant o jove per dates i torns diferents. 

De la mateixa manera, també podràs inscriure a dos germans/es en el mateix tràmit.

Hi ha algun tipus de beca per participar al Casal?

El Casal Bon PAstor es troba homologat a l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu tota la informació corresponent al document que teniu disponible per a descarregar.

Quines activitats es realitzen?

Pel que fa les activitats dels més petits es treballa sempre amb un centre d’interès relacionat amb la sortida setmanal que realitzen.

La programació tipus es facilitarà el dia de la reunió informativa del casal i consistirà en activitats variades; activitats físiques i motrius, activitats musicals, jocs tradicionals i populars, tallers i manualitats, representacions teatrals i un gran etcètera.

La dinàmica dels més grans desprèn un caire més variat, amb un mínim de dues sortides setmanals que marcaran el ritme de la setmana i es combinaran amb activitats físiques, competicions, jocs, gimcanes o dinàmiques de grup.

Com es divideixen els grups?

Generalment, els inscrits s’agruparan en funció de l’edat i el curs que han finalitzat.

No obstant, atenent al volum de participants, es podran ajuntar nens i nenes d’edats similars: I3 i I4, I5 i 1r d’E.P., 2n i 3r d’E.P., 4t i 5è… dependrà del volum d’inscrits per torn i curs.

Poden participar alumnes amb necessitats especials?

Sí, sempre que s’informi a l’organització amb antelació suficient per tal de realitzar les adaptacions i prendre les mesures que es considerin necessàries.
La comunicació es farà per mitjà de qualsevol agent implicat -AFA, escola, coordinació, etc.- i s’haurà de plasmar tant en el formulari d’inscripció com en la fitxa de salut.

Si el meu fill/a compta amb vetllador/a durant el curs escolar, podrà tenir un monitor de suport a l’estiu?

Comptar amb un vetllador durant el curs escolar no implica l’assignació directe de monitor de suport, perquè les necessitats que es deriven en una aula o classe no són les mateixes que la casuística que ens trobarem en activitats de lleure o esportives.

No obstant això, cal valorar cada cas concret per part de la família, el centre escolar, els referents del/la participant i l’organització dels Casals de Bon Pastor. En qualsevol cas, la sol·licitud de monitor de suport té uns terminis establerts a la documentació de beques (més a dalt).

La sol·licitud haurà de realitzar-se per part de l’entitat organitzadora -en aquest cas la Fundació del Bàsquet Català-, amb qui hauran de contactar les famílies d’aquells infants o joves que considerin oportú i necessari realitzar aquesta sol·licitud.

Què cal portar?

Els participants del Casal caldrà que portin roba esportiva -ja posada de casa-, calçat esportiu, banyador, xancletes, crema solar així com els estris d’higiene personal que considereu. També caldrà que portin un petit refrigeri per esmorzar.

Els participants del Casal d’estiu hauran de portar una muda de recanvi que deixaran a l’escola fins l’últim dia per a qualsevol imprevist que pugui donar-se.

Els participants del Casal esportiu portaran una muda de recanvi diària perquè -només aquells que es quedin fins les 17h- es dutxaran en finalitzar la jornada.

Quantes sortides es fan per torn i com es mouen els infants?

Es realitzarà mínim una (1) sortida per a cada torn, adaptada a les edats, capacitats i preferències de cada grup, inclosa en el preu de cada torn.

A més a més, en el cas del Casal esportiu, es realitzarà una segona sortida setmanal -que tindrà una durada de mig dia-.

Generalment, per moure’ns utilitzem un servei privat d’autocar, inclòs en el preu del torn. 

De manera puntual es podrà utilitzar el transport públic o l’anar a peu en els casos d’alguna activitat/sortida propera al centre. S’informarà prèviament a les famílies.

Si el meu fill/a no vol participar a una sortida, es pot quedar a l’Escola?

Totes les activitats i sortides han estat planificades, ideades i programades per a les diferents franges d’edat dels diferents Casals. En cas de no poder o no voler-hi assistir, el participant no podrà assistir al centre perquè tots els monitors i coordinadors es trobaran a la sortida per tal de cobrir ràtios i donar un bon funcionament a la sortida.